Podziel się tą stroną:  

Adoptuj dziecko w Anglii

Poszukiwane są osóby z różnych grup etnicznych, w tym również polskiej, które
rozważają możliwość zostania rodziną zastępczą lub adopcyjną.
Zostanie rodzina zastępczą to możliwość pozytywnego wpływu na życie dziecka, udzielenie wsparcia dzieciom i młodzieży a także stworzenie  kochającego domu potrzebnego do prawidłowego rozwoju.
Jest to trudne wyzwanie, ale mimo to wielu opiekunów uważa, że jest to bardzo wdzięczna rola, ponieważ daje możliwość aby pomagać potrzebującym dzieciom, oferując szanse do nauki czy zdobycia nowych, życiowych umiejętności.
Opiekunowie otrzymują odpowiednie wsparcie finansowe wliczając tygodniowe alimenty oraz pomoc w pokryciu kosztów opieki. Oczekujemy również na zgłoszenia osób zainteresowanych adopcją, ponieważ zazwyczaj dzieci z różnych grup etnicznych czekają dłużej na adopcję ze względu na konkretne potrzeby etniczne lub kulturowe. Jednocześnie, kiedy niemożliwe jest umieszczenie dziecka w rodzinie z tej samej grupy etnicznej, poszukiwalibyśmy osób zainteresowanych opieką nad dziećmi z innych kultur i środowisk, którzy byliby wrażliwi na inne niż ich własne potrzeby kulturowe, religijne, fizyczne i emocjonalne.

W celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb dzieci i młodych osób, które potrzebują opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych, poszukujemy kandydatów ze wszystkich środowisk i grup społecznych bez względu na płeć, religię, orientację seksualną, wiek ( powyżej 21 roku życia), stan cywilny lub stanowisko pracy.

Ważne jest, aby kandydat lub jeden z kandydatów w przypadku małżeństwa lub związku posiadał dobrą znajomość języka angielskiego.

Kandydat może być właścicielem domu lub wynajmować nieruchomość, aczkolwiek musi posiadać wolny pokój.

Szczególnie potrzebujemy opiekunów zastępczych dla starszych dzieci, młodzieży, rodzeństw, a także dzieci niepełnosprawnych.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia poniższych stron
internetowych w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

Pytania dotyczące adopcji: 01452 427753
adoption@gloucestershire.gov.uk
www.gloucestershire.gov.uk/adoption

Pytania dotyczące zostania rodzina zastępczą 01242 532654
fostering@gloucestershire.gov.uk
www.gloucestershire.gov.uk/fostering
Lub prosimy skontaktować się z Agnieszką Koszewską tel. 01452 427670

ZałącznikWielkość
GCC_1051 Adopt Polish A5 Flyer PROOF.pdf109.09 KB