Podziel się tą stroną:  

Zagłosuj na polski projekt

Magda chce być pielęgniarką, a Piotr strażakiem. Anna chce tworzyć takie obrazy, jak kiedyś w swoim kraju. Agata chciałaby pracować z dziećmi. Paweł marzy o własnej piekarni. 
Różne imiona, ale prawdziwi ludzie.

Od 2004 roku do Wielkiej Brytanii przybyło około 831 000 Polaków w poszukiwaniu lepszego życia. Polska przeskoczyła liczebnie Indie jako najczęstszy kraj urodzenia poza Wielką Brytanią (Biuro Statystyk Narodowych 2016). Studenci, młodzi profesjonaliści, rodziny z dziećmi, mężczyźni i kobiety żyją w Wielkiej Brytanii. Ci ostatni "migranci", choć aktywni zawodowo, często pracują w niewłaściwym zawodzie, jest duża rozbieżność  między ich dyplomem / kwalifikacjami a ich pozycją i zarobkiem. Referendum w sprawie Brexitu  w 2016 r. wzmocniło w nich poczucie, że nie mają prawa do pełnego uczestnictwa w brytyjskim społeczeństwie. Ale gdzie jest ich dom? Jakie są ich marzenia?

"Zaprojektuj swoje życie w Wielkiej Brytanii" jest holistycznym projektem mającym na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych i budowanie wymarzonej przyszłości dla  migrantów. 

Zachęcamy do zagłosowania na projekt na stronie: https://www.avivacommunityfund.co.uk/voting/project/view/17-4222

Projekt skupi się na grupie 12 osób pragnących realnie zmienić swoje życie.

Dotacja Aviva pozwoli  uruchomić program samodzielnego rozwoju na następujące tematy:
1. Utwórz swoją przyszłość,

2. Projektuj siebie: wartości i sukcesy,

3. Klub pracy: CV i rozmowy o pracę,

4. Mentoring,

5. Autoprezentacja "Projektuję swoje idealne życie": sesje viedo uczestników.

Czas trwania projektu: styczeń - kwiecień 2018

Organizator projektu: Polish Expats Association (PEA) jest organizacją non-profit założoną w październiku 2009 roku z zamiarem zapewnienia  pomocy wszystkim obywatelom Europy Środkowej i Wschodniej w Wielkiej Brytanii; oferuje różne formy wsparcia, informacji i rozwoju osobistego.

Od 2012 roku Stowarzyszenie Polonijnych Emigrantów prowadzi projekt Centrum Erdington Welcome Center finansowany przez Lottery Fund. Jest to Community Hub & Coffee założone w celu zapewnienia informacji i poradnictwa dotyczącego praw socjalnych, odpowiedzialności obywatelskiej, brytyjskiego systemu edukacji i zdrowia, zatrudnienia. Zespół tworzą pracownik wspierający rodzinę i pracownik prowadzący konsultacje indywidualne, szkolenia, sesje informacyjne, warsztaty, zabawy grupowe, wydarzenia rodzinne i kulturalne.

Erdington w północnej części Birmingham jest bardzo zróżnicowaną, wielokulturową miejscowością. Choć główna grupa docelowa Erdington Welcome Center to polscy i inni migranci wschodnioeuropejscy, regularni użytkownicy centrum pochodzą z różnych środowisk.