Podziel się tą stroną:  

Więcej remiz strażackich w Gloucestershire

Rząd przeznaczy 40 milionów na nowe remizy.

Zostaną one zbudowane na ulicy Cheltenham Road East, Churchdown oraz Shepherd Road w Tuffley. Zastąpią one obecną remizę znajdującą się w Gloucester przy Eastern Avenue.

W Cheltenham nowa remiza zostanie wybudowana w Uckington, co będzie się wiązać z likwidacją straży pożarnej przy Keynsham Road.

Również zostanie utworzony budynek szkoleniowy Life Skills Centre przy Shepherd Road.

Będą przeprowadzane szkolenia dla dzieci szkolnych, grup, organizacji w postaci scenariuszy ryzyka, takich jak wypadki drogowe, porażenia prądem, zatrucia, niebezpieczeństwa w domu i inne sytuacje agrażające zdrowiu i życiu. Również w programie będzie nauczanie młodych ludzi na temat społecznej odpowiedzialności i szacunku.

Źródło: 
www.heart.co.uk