Podziel się tą stroną:  

Wyborcy w Gloucestershire przeciwko AV

Wyborcy w hrabstwie Gloucestershire jak i w całym kraju poparli tradycyjną, brytyjską metodę głosowania.

68 procent (1.225.305 osób) głosowało przeciwko głosowaniu alternatywnemu (AV - Alternative Vote).

Wyniki dla poszczególnych miast:

Cheltenham - 36 procent (12972) głosowało za AV
Stroud - 35 procent (15154 osób) za AV
Tewkesbury - 27 procent ( 8052 osób) za AV

Średnia frekwencja wyniosła 40 procent.

Głosowanie alternatywne w okręgu jednomandatowym opiera się na tym, iż wyborca szereguje kandydatów począwszy od tego, którego popiera najsilniej, do tego, którego popiera najmniej. Gdy żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości eliminuje się kandydatów z najmniejszą liczbą głosów, a poparcie dla niego rozdzielane jest na kandydatów wskazanych przez jego wyborców na kolejnym miejscu. Proces ten ponawia się do czasu uzyskania przez jednego z kandydatów większości bezwzględnej.

Źródło: 
thisisgloucestershire.co.uk