Podziel się tą stroną:  

Zaproszenie do udziału w projekcie badawczym nt. Polonii

Czy polskie media etniczne w Wielkiej Brytanii pomagają Polakom integrować się ze społeczeństwem brytyjskim? Czy i jak realizują one w praktyce funkcje łącznościową i orientacyjną? Czy w dobie kryzysu wielokulturowości w UK pomagają one Polakom zachować łączność z krajem oraz własną kulturą, a jednocześnie czy pomagają integrować się ze społeczeństwem przyjmującym?

Aby odpowiedzieć na te i inne pytania dotyczące polskich mediów etnicznych w UK, w School of Journalism, Media and Cultural Studies na Cardiff University, powstaje obecnie praca doktorska pt. „Diaspora and ethnic media in the age of migration. The role of the Polish ethnic media in the process of integration of Poles in the United Kingdom after May 2004”. Autorem projektu jest Michał Tuchowski, a jego promotorami profesor Richard Sambrook i doktor Kerry Moore z Cardiff University. Głównym celem projektu badawczego jest lepsze zrozumienie roli mediów etnicznych w procesie integracji społecznej, kulturowej, politycznej oraz ekonomicznej polskich emigrantów żyjących na Wyspach. W ramach projektu prowadzone są obecnie wywiady z dziennikarzami polskich mediów w UK, grupy fokusowe z odbiorcami mediów w Londynie oraz ankieta elektroniczna skierowana do wszystkich Polaków mieszkających na Wyspach.

Polskie media etniczne są obszarem stosunkowo słabo opisanym naukowo, dlatego domagają się one pogłębionych badań. W czasach globalnych migracji oraz kryzysu wielokulturowości takie badania dostarczą cennej wiedzy – naukowcom, politykom, administracji publicznej oraz samym mediom etnicznym – jak skutecznie budować zintegrowane społeczeństwo wielokulturowe.

Zapraszam do wypełnienia krótkiej ankiety on-line:

https://www.surveymonkey.com/r/3R29KTL

Dla osób mieszkających w Londynie istnieje możliwość udziału w grupach fokusowych. Więcej informacji o projekcie znajdziesz na blogu:

http://blogs.cardiff.ac.uk/tuchowskim/