cardiff university

Zaproszenie do udziału w projekcie badawczym nt. Polonii

Czy polskie media etniczne w Wielkiej Brytanii pomagają Polakom integrować się ze społeczeństwem brytyjskim? Czy i jak realizują one w praktyce funkcje łącznościową i orientacyjną?