Podziel się tą stroną:  

Mieszkańcy zaproszeni do planowania miasta Gloucester

Thumbnail

Ludzie mieszkający i pracujący w Gloucester zostali poproszeni o wyrażenie swojej opinii o planie miasta, który ma kierować rozwojem Gloucester do roku 2031.

Rada miasta przedstawi plan, aby pokazać mieszkańcom jak Gloucester będzie się rozwijało, poprzez stworzenie nowych miejsc pracy i budowę domów dla zwiększającej się populacji.

Aby upewnić się, że szanse na rozwój są świadczone w odpowiednich miejscach, Rada Miasta poprosi mieszkańców i właścicieli działalności gospodarczych o skomentowanie planu dotyczącego ich miejsca zamieszkania.

Konsultacje będą się odbywały w różnych częściach miasta przez dziewięć miesięcy.

Podczas tych spotkań, goście będą mogli przedstawić swoje poglądy na wielorakie tematy, w tym, otwartej przestrzeni, rozwoju i budynków publicznych.

Radni wykorzystają tę okazję do zebrania od mieszkańców informacji o działaniach w ich rejonach i jak można je rozwijać.

Następnie poglądy porówna się, a otrzymane sugestie pomogą w ukształtowaniu planu zagospodarowania miasta, tak aby pomóc w jego rozwoju.

Paul James, Lider Rady Miasta i Radny Projektu Regeneration, powiedział: „To będzie prawdziwa szansa dla mieszkańców i działalności gospodarczych, aby wpłynąć na zawartość planu miasta, potraktujemy to jako szkielet dla pomysłów przeobrażenia Miasta dla przyszłych generacji.

Chcemy rozpocząć rozwój w odpowiednich miejscach, tak aby Gloucester miało status świetnego miasta, w którym można pracować, żyć i które można odwiedzić. Ten dokument stanie się świetnym narzędziem zachęcającym do inwestowania w miasto.”

Pełna lista spotkań i terminów znajduje się na stronie internetowej rady: http://www.gloucester.gov.uk