pomoc społeczna

Bezpłatna pomoc dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i ich opiekunów w Gloucestershire

Bezpłatna pomoc w zakresie opieki społecznej, opieki w domu, transportu medycznego, problemów zdrowotnych, problemów poruszania się w domu. Pomoc dla opiekunów członków rodziny.

Agnieszka Koszewska
Fieldwork Support Assessor

Community Development Support Team,
Gloucestershire County Council,
Conduit Street, Gloucester GL1 4HX

Tel: 078 2182 9022, 01452 427670