edukacja

Mali Polacy o szkole, Polsce i emigracji

Przebywając poza granicami kraju rodzice niejednokrotnie zastanawiają się nad nauką języka ojczystego swoich dzieci. Jaki sposób wybrać? Czy warto uczyć dzieci dodatkowego języka? Jak dziecko poradzi sobie z nauką?

 

Polska Szkoła w Cheltenham

O szkole

Polska Szkoła w Cheltenham na celu nauczanie języka polskiego, historii oraz geografii Polski. Szkoła stara się pielęgnować polskie tradycje, obyczaje i promować polską kulturę oraz wspomaga polską społeczność w Cheltenham i okolicach.

 

Polska Sobotnia Szkoła w Gloucester

O szkole

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym w każdą sobotę.

Szkoła jest otwarta od 09:30 do 14:30.

Prowadzone są także dodatkowe zajęcia, jak karate i zajęcia plastyczno-fotograficzne.

Szkoła jest utrzymywana przez rodziców, którzy opłacają czesne za naukę dzieci.

 

Czy Twoje dziecko jest dwujęzyczne? – Test dla rodziców

Czy Twoje dziecko jest gotowe do podjęcia nauki języka polskiego? – Test dla rodziców

Dwujęzyczność to atut!

 

The Key - niepełnosprawni

Znajdziesz informacje na temat wypoczynku, np. klubów sportowych dla osób niepelnosprawnych, wyposażenie-sprzęt dla niepełnosprawnych dzieci, organizacji charytatywnych i zaufania.

  • Opieka Społeczna
  • Służba Zdrowia
  • Edukacja Specjalnej Troski
  • Wsparcie dla grup Opiekunowie

www.keywords.org.uk

 

Edukacja i kursy