kradzieżr

Uwaga na nowy sposób złodziei!

Uwaga na nowy sposób złodziei!

W okolicach Barton złodzieje przeszukują kosze na śmieci, w celu kradzieży tożsamości.

Policja prosi o dokładne cięcie na jak najmniejsze kawałki, jakichkolwiek listów mogących zawierać informacje o nas.

Kosze przy Albany Street, Belgrove Terrace oraz Thomas Street były sprawdzane przez złodziei.