Bath

University of Bath

Czy ktoś studiował, albo studiuje na University of Bath. Tak ogólnie, jak tam jest?

Pozdrawiam.