bezrobocie

Bezrobocie w Polsce i UK

Sprawdziłem stopę bezrobocie w Polsce i UK.

Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca grudnia, szacowanej przez GUS) wyniosła w styczniu 2009 r. 10,5 procent.

W UK, jak czytamy na http://www.statistics.gov.uk/ stopa bezrobocia wynosi 6,3 procent.