Polish TARA

Posterunkowy Derek Robertson dziękuje w j. polskim

See video

Derek Robertson - police constable (posterunkowy) - Cheltenham

PL: Derek współpracuję z polską społecznością. W razie problemów wyślijcie mu email lub skontaktujcie się telefonicznie pod 101 - pytajcie o Derek Robertson

Eng: Derek cooperate with the Polish community. In case of problems please send e-mail or contact him by telephone at 101 - ask about Derek Robertson